OS Namšál

U zrodu občanského sdružení Namšál stála myšlenka postavit pomník významnému lužnickému rodákovi, publicistovi a spisovateli Janu Nouzovi (1944 – 2013). Při přípravě tohoto záměru se skupina lužnických občanů shodla na tom, že kromě pomníku by bylo dobré pokračovat v rámci svých schopností v tom, co pro obec Lužnici Jan celý život dělal. Mapováni historie i současnosti Lužnice, propagace, publikační i vzdělávací činnost, prostě všechno to, co přispěje ke zkvalitnění života v obci a zvýšení pocitu sounáležitosti s ní.

Více o záměrech naleznete ve stanovách sdruže.

Proč „Namšál“

Jméno Namšál bylo zvoleno podle místního rybníčku, ke kterému Jan tak rád jezdil a kde by zmiňovaný pomník měl stát. Zároveň také proto, že tento historický název po desítky let takřka upadl v zapomnění a užíval se název Rybníček. Po rekultivaci se znovu stále více užívá původní termín Namšál a dalo by se říci, jakoby se tím symbolicky spojovala minulost se současností.