Zápis z 2. členské schůze OS Namšál ze dne 24. 10. 2014

Přítomni: Kolouchová Miroslava, Marešová Eva, Širhalová Marie, Kaletová Helena, Voldřichová Božena, Davidová Eliška, Kalianková Zdeňka, Martínek Jiří, Martínková Anna, Sedláčková Helena, Radostová Marie, Černohorská Marie,Černohorský Viktor, Sedláková Libuše Continue reading

Proč pomník Janu Nouzovi ?

Protože svou prací, spisovatelskou, publikační literární zviditelnil naší vesnici a v mnohých dokázal probudit hrdost na ni, sounáležitost s její minulostí i současností. Tu minulost i současnost naší obce znal jako kronikář tak dobře jako málokdo. Continue reading