Vzpomínka na Jana Nouzu

Jan Nouza zemřel 23. 1. před deseti lety. U rybníčku Namšál stojí jako trvalá vzpomínka pomník s jeho jménem na místě, které měl tak rád. Chceme přidat vzpomínku právě v tyto dny výstavou fotografií, které připomenou  jeho život všem, kteří ho znali i těm mladším, kteří se třeba rádi něco o Janu Nouzovi dozví.