Výstava P. Ettlera u Nouzů, vzpomínka na J. Nouzu

31. srpna 2013 se konala malá výstava ak. malíře Petra Ettlera u Nouzů, Lužnice č.p. 27. Toto setkání bylo i vzpomínkou na letos zemřelého rodáka a Lužničáka s velkým „L“ Jana Nouzu. Přítomni byli seznámeni se záměrem postavení pomníku pro JN a s tím, že bude vyhlášena veřejná sbírka na tento pomník.

Vzpomínka se vydařila – k příjemné atmosféře přispěli i sami návštěvníci, příjemné pozdně letní dopoledne i samotné obrazy P. Ettlera.

Děkujeme paní Ivě Nouzové a Janě Kubicové za možnost uspořádat toto setkání a vyslovena byla i myšlenka toto setkání v příštím roce zopakovat.