Proč pomník Janu Nouzovi ?

Protože svou prací, spisovatelskou, publikační literární zviditelnil naší vesnici a v mnohých dokázal probudit hrdost na ni, sounáležitost s její minulostí i současností. Tu minulost i současnost naší obce znal jako kronikář tak dobře jako málokdo. Continue reading